Klubnyheder

W1siziisijiwmtcvmtivmdcvmzlvnnhyyjmxel9cyw5uzxiucg5nil1d?sha=fdb3def70662bbad

Generalforsamling den 11. februar 2019

1. jan. 2019, kl. 15.28
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 11. februar 2019 kl. 19.00 i Maskinhallen, Frederikshavn.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetæller
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


OBS.!! Der er i år arrangeret fællesspisning i forbindelse med generalforsamlingen:

Dance Studio Frederikshavn inviterer medlemmer til fællesspisning i Maskinhallen Frederikshavn, den 11. februar 2019 kl. 18:00 – 19:00.

Spisningen er gratis.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest søndag den 4. februar 2019 via info@dancestudiofrederikshavn.dk.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Dance Studio Frederikshavn

Billedresultat for generalforsamling