Kontingent

Kontingent

Du kan tilmelde dig et dansehold i løbet af hele sæsonen. Prisen reguleres alt efter hvornår du tilmelder dig. Efterårs sæsonen løber fra august til december og forårs sæsonen løber fra januar til juni.  Når betalingen er gennemført, registreres man straks på holdet og modtager en bekræftelse på mail. 

Indbetalt kontingent tilbagebetales som udgangspunkt ikke, selvom aktiviteterne neddæmpes eller helt ophører som følge af forhold, foreningen ikke har nogen indflydelse på.

Kontingent betales forud.

Udmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. 


Du kan også betale kontingent via kontooverførsel.

Reg. 9006 konto 4566640282.

Det er vigtigt at dansers navn og holdnavn fremgår af indbetalingen.


https://eur04.safelinks.protec...